תנאי השירות

“סילק רואד בע"מ” בנתה אתר זה,  https://bellacasa.co.il/ (“האתר”), לרבות כל המידע, המסמכים, התקשורת, הקבצים, התמונות, הטקסט, הגרפיקה, התיאורים, המוצרים (כולל כל המוצרים הזמינים דרך האתר) והשירותים זמינים באמצעות האתר (יחד, “החומרים”) וכל השירותים המופעלים על ידי סילק רואד בע"מ וצדדים שלישיים באמצעות האתר (יחד, “השירותים”), הזמינים לשימושך בכפוף לתנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה וכל שינויים במסמך זה שסילק רואד בע"מ עשויה לפרסם מעת לעת (יחד, “תנאי השימוש”).

על ידי גישה או שימוש באתר זה בכל דרך שהיא, לרבות, ללא הגבלה, שימוש בכל אחד מהשירותים, הורדה של חומרים כלשהם, או כל רכישה שבוצעה דרך האתר, אתה מסכים ומחויב לתנאי השימוש. אתה מסכים שאתה לפחות בן 18 או גיל הבגרות בתחום השיפוט שלך, המבוגר מביניהם. סילק רואד בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש והנחיות או כללים אחרים המתפרסמים באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשך השימוש שלך באתר, או בכל חומרים או שירותים הנגישים באמצעותו, לאחר פרסום הודעה כזו מהווה את הסכמתך לשינויים.

השימוש שלך באתר יהיה כפוף לגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש, הכללים וההנחיות המפורסמות באתר בעת השימוש כאמור. עליך לבדוק מעת לעת את תנאי השימוש הללו כדי לראות את התנאים הנוכחיים. אם תפר אחד מתנאי השימוש, ההרשאה שלך להשתמש באתר זה תסתיים אוטומטית. כל מידע המוצר, כולל אך לא רק, תיאורים, חומרים, קבצים, תקשורת, מסמכים, טקסט, תמונות הם “תוכן סילק רואד בע"מ” או “תוכן אתר”.